Szczegóły pracy prawnika

Przeważnie słyszymy, że ktoś myśli o pracy prawnika. Ścieżka jest tu oczywiście bardzo długa i ciężka. Istotne jest doświadczenie i specjalizacja w konkretnych dziedzinach, co potwierdzi na pewno. Jednak samo napisanie prawnik jest zbyt ogólne. Jakie zawody wykonują osoby po tych studiach?

[…]

Czytaj dalej… from Szczegóły pracy prawnika