Jak przedstawia się zarządzanie polityką dotyczącą odpadów? Jak powinniśmy pozbywać się odpadów, czy mamy jakieś procedury?

Ostatnio dużo się mówi o kwestii odpadów, ale czym właściwie jest utylizacja odpadów? Obecnie te kwestie pojawiają się wszędzie, ale czy utylizacja jest czymś odmiennym niż recykling, czy jest zaliczana do gospodarowania odpadami? Te oraz inne pytania pojawiają się debacie publicznej, są istotne, lecz by zacząć ten temat dobrze jest znać najważniejsze pojęcia.

spalarnia śmieci

Autor: Johannes Grødem
Źródło: http://www.flickr.com

Utylizacja potocznie jest rozumiana jako zniszczenie czegoś. Jakie mamy sposoby takiego niszczenia? Jednym z nich może być spalanie w spalarni odpadów. Czasami używane do spalania piece służą do podgrzewania wody, która ogrzewa osiedla. Przy tym termin “utylizacja” stosowany jest dla określenia procesu przerobu padliny i innego rodzaju pobocznych produktów przemysłu odlewy z pianki poliuretanowej wędliniarskiego oraz rybnego na mączki pastewne. Więcej na .W skali przemysłowej utylizacja padliny oraz odpadków mięsnych odnosi się do procesu ich rozdrobnienia pod ciśnieniem, wysuszenia uzyskanej papki oraz oddzielenia poprzez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszczu. Prócz znaczenia ekonomicznego utylizacja posiada także znaczenie sanitarne, bo niszczy potencjalne ogniska chorób zakaźnych. Kolejnym bardzo ważnym, często zaś mylonym hasłem jest zagospodarowanie odpadami.

segregacja

Autor: m.a.r.c.
Źródło: http://www.flickr.com

Tutaj chodzi o zbieranie, transport, a także przetwarzanie odpadów. Trzeba do tego dodać także nadzór nad tego typu działalnością, lecz również późniejsze zarządzanie miejscami unieszkodliwiania odpadków i czynności w charakterze sprzedawcy odpadów. Określa to ustawa. Przyjęte tam zasady postępowania z odpadkami mają na celu ochranianie życia oraz zdrowia ludzi, a przy tym dbanie o środowisko, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej istotne kwestie to przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, minimalizowanie ich produkowania przez ludzi, a co istotne zmniejszenie ich złego w skutkach wpływu na środowisko. Dotyczy to wielu substancji, wśród których na pierwszy plan wysuwają się takie jak azbest. To ogromnie niebezpieczny środek, który powoli jest likwidowany, dzięki temu mamy czystsze środowisko. A czyste środowisko to również dobre zdrowie. Co istotne, niektóre substancje rozkładają się na tyle długo w środowisku, że tak naprawdę to zapewniamy zdrowie następnym pokoleniom. Widać więc, iż te działania posiadają charakter długofalowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*