Garść informacji o zaletach, jakie płyną z wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w fabrycznych magazynach

Miłośnicy dziejów Europy dobrze pamiętają opowiastki o skutkach, jakie przyniosła ze sobą pierwsza rewolucja przemysłowa. Dzięki postępowi techniki rola człowieczych rąk stała się drugoplanowa. W ten sposób został usprawniony proces wytwarzania lub wydobywania surowców. Taki fakt może napełniać optymizmem, lecz to tylko pozory. Wspomniana rewolucja przyczyniła się oczywiście do poprawy warunków bytowych ówczesnego społeczeństwa – dzięki nowym odkryciom powszednie życie stawało się coraz łatwiejsze. Należy jednak pamiętać o tym, że upowszechnienie się maszyn pozbawiło pracy całkiem spore grono ludzi. W akcie rozpaczy niszczyli oni urządzenia znajdujące się w fabryce.

[…]

Czytaj dalej… from Garść informacji o zaletach, jakie płyną z wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w fabrycznych magazynach

W jakich urządzeniach wykorzystywane są obecnie silniki elektryczne, jakie są ich podstawowe rodzaje i odmiany.

Elektryczne silniki są jednymi z bardzo często stosowanych urządzeń zasilanych za pomocą tego medium. W praktyce stosuje się je w prawie wszystkich sprzętach gospodarstwa domowego, w autach a nawet sprzęcie komputerowym, nie mówiąc już o tym, jak dużo używa ich przemysł. Za pomocą silników zasila się różnego rodzaju linie produkcyjne, urządzenia i maszyny, i ciężko obecnie by było wyobrazić sobie nowoczesny przemysł bez tych sprzętów.

[…]

Czytaj dalej… from W jakich urządzeniach wykorzystywane są obecnie silniki elektryczne, jakie są ich podstawowe rodzaje i odmiany.

Co kryje się pod pojęciem – aparatura chemiczna i do jakich zadań jest stosowana?

Aparaturę chemiczną tworzy szereg aparatów oraz mechanizmów a także maszyn wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz przetwórstwie podczas realizacji przeróżnych czynności jednostkowych a także procesów, będących elementami podstawowego procesu produkcyjnego. Aparatura chemiczna jest projektowana z uwzględnieniem norm inżynierii procesowej i chemicznej. Bardzo często jest stosowana w przetwórstwie.

[…]

Czytaj dalej… from Co kryje się pod pojęciem – aparatura chemiczna i do jakich zadań jest stosowana?